График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на капиталите в публичния сектор
Пламен Пътев
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Ангел Ангелов
гл. ас. д-р Петя Василева

10.03.2018
/Събота/
M185036-M185054
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
Анализ ползи-разходи
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Цветан Павлов
ас. д-р Танер Исмаилов

10.03.2018
/Събота/
M185036-M185054
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
Проектно финансиране
проф. д-р Румяна Лилова
проф. д-р Теодора Димитрова
доц. д-р Анелия Радулова
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

Бюджетни решения и обществен избор
доц. д-р Анелия Радулова
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Петко Ангелов

Глобално и регионално регулиране
проф. д-р Румяна Лилова
доц. д-р Анелия Радулова

Бюджет и бюджетна политика
проф. д-р Румяна Лилова
доц. д-р Анелия Радулова
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Петко Ангелов

10.03.2018
/Събота/
M185036-M185054
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14