График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на капиталите във фирмата
Пламен Пътев
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Валентин Милинов
гл. ас. д-р Петя Василева

10.03.2018
/Събота/
M185017-M185064
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
Финансови деривати
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

10.03.2018
/Събота/
M185017-M185064
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
Капиталово бюджетиране
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Димитър Костов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

Финансово управление на човешките ресурси
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

Международен финансов мениджмънт
Пламен Пътев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Димитър Костов

Финансов анализ
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Димитър Костов
ас. д-р Живко Тодоров

10.03.2018
/Събота/
M185017-M185064
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15