График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
Технология на финансовия контрол
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Надежда Цветкова

10.03.2018
/Събота/
M185001-M185038
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Вътрешен одит в банките
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Пепа Стойкова

10.03.2018
/Събота/
M185001-M185038
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Анализ на финансовите отчети
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Галя Кушева

Доказване във финансовия контрол и външния одит
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

Оценка на контролната дейност
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Пепа Стойкова
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Надежда Цветкова

Теория на контрола
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Дияна Иванова

10.03.2018
/Събота/
M185001-M185038
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45