График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Финансов анализ и контрол
Дисциплина Дата Час / зала
Анализ на бизнес риска
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Галя Кушева

10.03.2018
/Събота/
M185006-M185006
09:00-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
Финансов контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Силвия Костова

10.03.2018
/Събота/
M185006-M185006
12:30-15:45 ч.

Катедра
Управленски анализ
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Красимир Кулчев

Методология на вътрешния одит
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Дияна Иванова

Инвестиционен анализ (технически и фундаментален)
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

Основи на бизнес анализа
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Красимир Кулчев

10.03.2018
/Събота/
M185006-M185006
16:00-19:15 ч.

Кабинет на титуляра