График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Дисциплина Дата Час / зала
Търговска политика
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Любка Илиева

10.03.2018
/Събота/
M185018-M185059
09:00-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Търговско посредничество
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова

10.03.2018
/Събота/
M185029-M185029
12:30-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Инвестиционно банкиране
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Стефан Симеонов
ас. д-р Живко Тодоров

Финансови деривати
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

10.03.2018
/Събота/
M185017-M185064
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
Организация и отчитане на търговските сделки
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Галя Георгиева

Борси и борсови операции
доц. д-р Светослав Илийчовски
гл. ас. д-р Венцислав Перков

10.03.2018
/Събота/
M185029-M185029
16:00-19:15 ч.

Кабинет на титуляра