График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Счетоводни стандарти в публичния сектор
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

10.03.2018
/Събота/
M185027-M185049
09:00-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
Отчитане на средствата от Европейския съюз в публичния сектор
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

10.03.2018
/Събота/
M185027-M185049
12:30-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
доц. д-р Диана Ималова
ас. д-р Ради Димитров

Банково посредничество (счетоводни аспекти)
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

Бюджетно счетоводство
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

10.03.2018
/Събота/
M185027-M185049
16:00-19:15 ч.

Кабинет на титуляра