График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
Счетоводни концепции и стандарти
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

10.03.2018
/Събота/
M185003-M185068
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия
доц. д-р Станислав Александров
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

10.03.2018
/Събота/
M185003-M185068
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Отчитане на сделки с финансови инструменти
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

Счетоводство на нефинансовите икономически групи
доц. д-р Галя Иванова-Кузманова
гл. ас. д-р Диана Крумова

Съдебно-счетоводни експертизи
доц. д-р Иван Андреев
гл. ас. д-р Божидар Божилов

Финансово счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

10.03.2018
/Събота/
M185003-M185068
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63