График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Счетоводство и одит в банките
Дисциплина Дата Час / зала
Счетоводни концепции и стандарти
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

10.03.2018
/Събота/
M185003-M185068
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Банково посредничество (счетоводни аспекти)
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

10.03.2018
/Събота/
M185071-M185071
09:00-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
Счетоводна политика на банките
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

Счетоводен анализ на банките
доц. д-р Венцислав Вечев
ас. д-р Ради Димитров

Банков контрол и надзор
гл. ас. д-р Зорница Петкова

Банково счетоводство
доц. д-р Диана Ималова
ас. д-р Ради Димитров

10.03.2018
/Събота/
M185071-M185071
16:00-19:15 ч.

Кабинет на титуляра