График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Социален мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономически основи на публичния сектор
проф. д-р Пенка Шишманова

10.03.2018
/Събота/
M185056-M185057
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Въведение в социалния мениджмънт
доц. д-р Ирена Емилова
гл. ас. д-р Милен Динков

10.03.2018
/Събота/
M185060-M185060
12:30-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 11
Управление на проекти в социалната сфера
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Социално програмиране
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов

Финансиране на социалните дейности
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов

Икономика на социалното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов
гл. ас. д-р Маргарита Николова
гл. ас. д-р Таня Илиева

10.03.2018
/Събота/
M185060-M185060
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20