График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Търговска политика
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Любка Илиева

10.03.2018
/Събота/
M185018-M185059
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Търговско кредитиране
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова

10.03.2018
/Събота/
M185018-M185059
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Организация и отчитане на търговските сделки
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Галя Георгиева

Проектно консултиране
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

Търговски мениджмънт
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Любка Илиева

Икономика на търговията
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

10.03.2018
/Събота/
M185018-M185059
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73