График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Маркетингови комуникации
Дисциплина Дата Час / зала
Интегриран бранд мениджмънт
проф. д-р Никола Янков
доц. д-р Пенка Горанова

10.03.2018
/Събота/
M185013-M185013
09:00-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Интегрирани маркетингови комуникации
доц. д-р Пенка Горанова
ас. Живка Тананеева

10.03.2018
/Събота/
M185013-M185013
12:30-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Емпирични маркетингови изследвания
доц. д-р Тодор Кръстевич
ас. д-р Атанаска Решеткова

Интернет маркетинг
доц. д-р Пенка Горанова
гл. ас. д-р Радослав Йорданов
ас. Костадин Башев

Медия планиране
доц. д-р Тодор Кръстевич
ас. д-р Атанаска Решеткова

Принципи на маркетинга
доц. д-р Иван Марчевски
гл. ас. д-р Ваня Григорова