График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Международни икономически сравнения
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Симеон Момчев

10.03.2018
/Събота/
M185016-M185016
09:00-12:15 ч.

Катедра
Международни стратегии
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Симеон Момчев

10.03.2018
/Събота/
M185016-M185016
12:30-15:45 ч.

Катедра
Международни бизнес алианси
доц. д-р Здравко Любенов
гл. ас. д-р Галин Стефанов

Международно застраховане
доц. д-р Румен Ерусалимов
гл. ас. д-р Милен Митков

Международен финансов мениджмънт
Пламен Пътев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Димитър Костов

Въведение в международните икономически отношения
доц. д-р Галина Захариева
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Галин Стефанов
гл. ас. д-р Йордан Нейков

10.03.2018
/Събота/
M185016-M185016
16:00-19:15 ч.

Катедра