График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Корпоративно предприемачество
проф. д-р Анета Денева
гл. ас. д-р Емил Николов

10.03.2018
/Събота/
M185005-M185074
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
Мениджмънт на корпорациите
проф. д-р Анета Денева
гл. ас. д-р Емил Николов

10.03.2018
/Събота/
M185005-M185074
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
Управление на корпоративната собственост
проф. д-р Анета Денева
гл. ас. д-р Зоя Иванова

Антикризисно управление на корпорацията
проф. д-р Любчо Варамезов
гл. ас. д-р Емил Николов

Бизнес риск в корпорацията
доц. д-р Сергей Найденов
гл. ас. д-р Зоя Иванова

Организация на индустриалното предприятие
проф. д-р Любчо Варамезов
гл. ас. д-р Зоя Иванова

10.03.2018
/Събота/
M185005-M185074
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26