График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Информационни системи и технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
Информационни системи в бизнес организацията
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

10.03.2018
/Събота/
M185031-M185044
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Съвременни методи за създаване и оценка на приложен софтуер
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Мария Ташкова

10.03.2018
/Събота/
M185031-M185044
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Икономически и стратегически аспекти на ИТ в бизнеса
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

Информационни системи за интелигентен бизнес анализ
доц. д-р Веселин Попов
доц. д-р Наталия Маринова

Облачни изчисления
доц. д-р Веселин Попов
доц. д-р Наталия Маринова
доц. д-р Петя Емилова

Софтуерен инженеринг
проф. д-р Красимир Шишманов
ас. Асен Божиков

10.03.2018
/Събота/
M185031-M185044
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28