График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Инвестиционен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Инвестиционен анализ (технически и фундаментален)
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

10.03.2018
/Събота/
M185019-M185034
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Управление на държавния дълг
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Петко Ангелов

10.03.2018
/Събота/
M185019-M185034
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Управление на инвестиционния риск
Пламен Пътев
доц. д-р Валентин Милинов
гл. ас. д-р Димитър Костов

Инвестиционно банкиране
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Стефан Симеонов
ас. д-р Живко Тодоров

Управление на инвестиционни проекти
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Димитър Костов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

Инвестиции
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

10.03.2018
/Събота/
M185019-M185034
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17