График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономически основи на публичния сектор
проф. д-р Пенка Шишманова

10.03.2018
/Събота/
M185056-M185057
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Управление на проекти в здравеопазването
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

10.03.2018
/Събота/
M185056-M185057
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 27
Социално програмиране
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов

Основи на здравната политика
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

Управление на персонала в здравеопазването
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

10.03.2018
/Събота/
M185056-M185057
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 27