График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
Мениджмънт на застрахователното дружество
доц. д-р Румен Ерусалимов
гл. ас. д-р Милен Митков

10.03.2018
/Събота/
M185069-M185069
09:00-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
Управление на риска в застрахователното дружество
доц. д-р Венцислав Василев
гл. ас. д-р Анелия Панева

10.03.2018
/Събота/
M185069-M185069
12:30-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Експертни оценки в застрахователното дружество
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Милен Митков

Рисково-базиран надзор в застраховането
доц. д-р Венцислав Василев
гл. ас. д-р Анелия Панева

Международен бизнес
доц. д-р Драгомир Илиев
доц. д-р Здравко Любенов

Основи на застраховането
доц. д-р Румен Ерусалимов
гл. ас. д-р Анелия Панева

10.03.2018
/Събота/
M185069-M185069
16:00-19:15 ч.

Кабинет на титуляра