График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Електронен бизнес и дигитални пазари
Дисциплина Дата Час / зала
Основи на електронния бизнес
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

10.03.2018
/Събота/
M185063-M185063
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Електронна търговия и дигитални пазари
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Мария Ташкова

10.03.2018
/Събота/
M185063-M185063
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Системи за електронна търговия
доц. д-р Веселин Попов
ас. д-р Искрен Таиров

Електронни системи за разплащания
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

Интернет маркетинг
доц. д-р Пенка Горанова
гл. ас. д-р Радослав Йорданов
ас. Костадин Башев

Софтуерен инженеринг
проф. д-р Красимир Шишманов
ас. Асен Божиков

10.03.2018
/Събота/
M185031-M185044
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28