График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
Валути и валутни сделки
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Димитър Костов

10.03.2018
/Събота/
M185024-M185067
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
Технология на валутния контрол
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

10.03.2018
/Събота/
M185024-M185067
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
Технология на данъчния контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов

Технология на митническия контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

Международно митническо сътрудничество
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

Валутен и митнически контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

10.03.2018
/Събота/
M185024-M185067
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53