График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Управление на човешките ресурси
Дисциплина Дата Час / зала
Теория на организациите
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

10.03.2018
/Събота/
M185008-M185053
09:00-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 11
Администриране в управлението на човешките ресурси
доц. д-р Цветан Дилков
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

10.03.2018
/Събота/
M185008-M185053
12:30-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 11
Основи на управлението на човешките ресурси
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

Управление и поведение в организациите
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

Организационен мениджмънт и ефективност
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

10.03.2018
/Събота/
M185039-M185046
16:00-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 11
Индустриални отношения
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Цветан Дилков

10.03.2018
/Събота/
M185008-M185053
16:00-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 11