График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
Териториална администрация и административен капацитет
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

10.03.2018
/Събота/
M185023-M185066
09:00-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 27
Проектно управление в публичния сектор
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

10.03.2018
/Събота/
M185023-M185066
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 27
Управление на бизнес процеси в публичната администрация
проф. д-р Борислав Борисов
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Етични стандарти и антикорупционни практики в публичната администрация
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Софтуер за управление на проекти
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Основи на публичната администрация
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

10.03.2018
/Събота/
M185023-M185066
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 27