График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
Образователен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Системи за учене през целия живот
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

10.03.2018
/Събота/
M185055-M185070
09:00-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 2
Стратегическо планиране на образованието
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

10.03.2018
/Събота/
M185055-M185070
12:30-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 27
Управление на проекти в образованието
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Етични стандарти и антикорупционни практики в публичната администрация
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Разработване и оценка на публични политики и програми
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Основи на публичната администрация
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

10.03.2018
/Събота/
M185023-M185066
16:00-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 27