График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Данъчна политика
проф. д-р Румяна Лилова
проф. д-р Теодора Димитрова
доц. д-р Анелия Радулова

04.02.2018
/Неделя/
M173022-M173669
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
04.02.2018
/Неделя/
M173022-M173669
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
Магистърски семинар по Финансово управление в публичния сектор
проф. д-р Румяна Лилова
доц. д-р Анелия Радулова

04.02.2018
/Неделя/
M173022-M173669
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
04.02.2018
/Неделя/
M173022-M173669
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
Управление на дълга
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Людмил Кръстев
гл. ас. д-р Петко Ангелов

04.02.2018
/Неделя/
M173003-M173679
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 9
04.02.2018
/Неделя/
M173003-M173679
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
Управление на общинските бюджети
проф. д-р Андрей Захариев
ас. д-р Стефан Станимиров

04.02.2018
/Неделя/
M173022-M173669
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 9
04.02.2018
/Неделя/
M173022-M173669
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9