График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Международни финанси
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Людмил Кръстев
гл. ас. д-р Димитър Костов

04.02.2018
/Неделя/
P177014-P177018
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
04.02.2018
/Неделя/
P177014-P177018
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Финансов анализ
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Димитър Костов
ас. д-р Живко Тодоров

04.02.2018
/Неделя/
P177014-P177018
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
04.02.2018
/Неделя/
P177014-P177018
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Бюджет и бюджетна политика
проф. д-р Румяна Лилова
доц. д-р Анелия Радулова
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Петко Ангелов

Банково обслужване на икономическите агенти
проф. д-р Теодора Димитрова
доц. д-р Марин Маринов

Инвестиции
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Цветан Павлов