График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
Международни одиторски стандарти
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова

04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Магистърски семинар по Финансов контрол и външен одит
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Пепа Стойкова
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Надежда Цветкова

04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Счетоводни концепции и стандарти
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42
04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42
Одит в публичния сектор
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Силвия Костова

04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Креативност и конфликтност в данъчния контрол
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43