График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Финансов анализ и контрол
Дисциплина Дата Час / зала
Анализ на финансовите отчети
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Галя Кушева

04.02.2018
/Неделя/
M173215-M173493
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
04.02.2018
/Неделя/
M173215-M173493
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
Магистърски семинар по Финансов анализ и контрол
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Галя Кушева

04.02.2018
/Неделя/
M173215-M173493
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
04.02.2018
/Неделя/
M173215-M173493
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
Креативност и конфликтност в данъчния контрол
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
04.02.2018
/Неделя/
M173017-M173680
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Документиране в контролния процес
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

04.02.2018
/Неделя/
M173215-M173493
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
04.02.2018
/Неделя/
M173215-M173493
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43