График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Управление на проекти
Дисциплина Дата Час / зала
Симулационна игра по грантови програми на ЕС
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
10:45-12:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
16:00-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Магистърски семинар по Управление на проекти
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
12:30-14:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
17:45-19:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Управление на научно-изследователски и образователни проекти
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Проекти и програми за регионално развитие и подобряване на градската среда
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Проекти за природоползване и природоопазване
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207