График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Дисциплина Дата Час / зала
Проектно консултиране
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

04.02.2018
/Неделя/
M173249-M173403
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
04.02.2018
/Неделя/
M173249-M173403
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Магистърски семинар по Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

04.02.2018
/Неделя/
M173249-M173403
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
04.02.2018
/Неделя/
M173249-M173403
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Конкурентоспособност на търговския бизнес
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Любка Илиева

04.02.2018
/Неделя/
M173249-M173403
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173249-M173403
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
Управление на иновациите
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Любка Илиева

04.02.2018
/Неделя/
M173249-M173403
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173249-M173403
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра