График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Стандарти за одит в публичния сектор
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Магистърски семинар по Счетоводство и одит в публичния сектор
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Отчитане на сделки с дългови инструменти
проф. д-р Атанас Атанасов
доц. д-р Иван Андреев

04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Отчитане на сделки с финансови инструменти
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63