График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
Банково счетоводство
доц. д-р Диана Ималова
ас. д-р Ради Димитров

04.02.2018
/Неделя/
M174007-M174085
10:45-12:15 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 1
04.02.2018
/Неделя/
M174007-M174085
14:15-15:45 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 1
Бюджетно счетоводство
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

04.02.2018
/Неделя/
M174007-M174085
12:30-14:00 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 1
04.02.2018
/Неделя/
M174007-M174085
16:00-17:30 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 1
Счетоводство на инвестиционните предприятия
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

Счетоводство на застрахователните предприятия
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

Счетоводен софтуер
доц. д-р Станислав Александров
гл. ас. д-р Божидар Божилов