График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
Одит на финансовите отчети
проф. д-р Атанас Атанасов
доц. д-р Галя Иванова-Кузманова
доц. д-р Станислав Александров

04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Магистърски семинар по Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
проф. д-р Атанас Атанасов
доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
12:30-14:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
17:45-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Счетоводен анализ на нефинансовите предприятия
доц. д-р Галина Чиприянова
доц. д-р Станислав Александров
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Счетоводен анализ на финансовите отчети
доц. д-р Галина Чиприянова
доц. д-р Станислав Александров
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3