График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Счетоводство и одит в банките
Дисциплина Дата Час / зала
Одит на финансовите отчети
проф. д-р Атанас Атанасов
доц. д-р Галя Иванова-Кузманова
доц. д-р Станислав Александров

04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Магистърски семинар по Счетоводство и одит в банките
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

04.02.2018
/Неделя/
M173236-M173236
12:30-14:00 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173236-M173236
17:45-19:15 ч.

Кабинет на титуляра
Отчитане на сделки с финансови инструменти
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Счетоводни стандарти в публичния сектор
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

04.02.2018
/Неделя/
M173236-M173236
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173236-M173236
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра