График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Социален мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Лично застраховане
доц. д-р Румен Ерусалимов
гл. ас. д-р Анелия Панева

04.02.2018
/Неделя/
P177017-P177017
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
04.02.2018
/Неделя/
P177017-P177017
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

04.02.2018
/Неделя/
P177017-P177017
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
04.02.2018
/Неделя/
P177017-P177017
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
Социално подпомагане и социални услуги
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов

Трудов пазар и безработица
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов
гл. ас. д-р Таня Илиева

Бюджет и бюджетна политика
проф. д-р Румяна Лилова
доц. д-р Анелия Радулова
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Петко Ангелов