График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Социален мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Финансова администрация и регулации на социалните дейности
доц. д-р Валентин Милинов
доц. д-р Пламен Йорданов
гл. ас. д-р Маргарита Николова
гл. ас. д-р Петко Ангелов
гл. ас. д-р Таня Илиева

04.02.2018
/Неделя/
M173066-M173572
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 11
04.02.2018
/Неделя/
M173066-M173572
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 11
Магистърски семинар по Социален мениджмънт
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов
гл. ас. д-р Маргарита Николова
гл. ас. д-р Таня Илиева

04.02.2018
/Неделя/
M173066-M173572
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
04.02.2018
/Неделя/
M173066-M173572
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
Социална статистика
проф. д-р Поля Ангелова
гл. ас. д-р Маргарита Шопова
ас. д-р Тихомир Върбанов

04.02.2018
/Неделя/
M173066-M173572
14:15-15:45 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
04.02.2018
/Неделя/
M173066-M173572
19:30-21:00 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
Финансово управление на човешките ресурси
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

04.02.2018
/Неделя/
M173066-M173572
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 11
04.02.2018
/Неделя/
M173066-M173572
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 11