График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Статистическо бизнес консултиране
Дисциплина Дата Час / зала
Иконометрични модели
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Пламен Петков

04.02.2018
/Неделя/
M173111-M173656
10:45-12:15 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
04.02.2018
/Неделя/
M173111-M173656
16:00-17:30 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
Магистърски семинар по Статистическо бизнес консултиране
проф. д-р Поля Ангелова
доц. д-р Красимира Славева
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Пламен Петков

04.02.2018
/Неделя/
M173111-M173656
12:30-14:00 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
04.02.2018
/Неделя/
M173111-M173656
17:45-19:15 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
Статистически и иконометричен софтуер
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Пламен Петков

04.02.2018
/Неделя/
M173111-M173656
14:15-15:45 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
04.02.2018
/Неделя/
M173111-M173656
19:30-21:00 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
Статистически методи в маркетинга
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Пламен Петков

04.02.2018
/Неделя/
M173111-M173656
14:15-15:45 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5
04.02.2018
/Неделя/
M173111-M173656
19:30-21:00 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 5