График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Търговски комуникации
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Любка Илиева

04.02.2018
/Неделя/
P177001-P177006
10:45-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
P177001-P177006
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Търговски операции с интелектуална собственост
доц. д-р Симеонка Петрова
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Любка Илиева

04.02.2018
/Неделя/
P177001-P177006
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
P177001-P177006
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Борси и борсови операции
доц. д-р Светослав Илийчовски
гл. ас. д-р Венцислав Перков

Търговско представителство и посредничество
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Галя Георгиева

Управление на собствеността
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Венцислав Перков