График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Реинженеринг на търговската дейност
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

04.02.2018
/Неделя/
M173014-M173571
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
M173014-M173571
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Магистърски семинар по Мениджмънт на търговската дейност
доц. д-р Симеонка Петрова
доц. д-р Теодора Филипова

04.02.2018
/Неделя/
M173014-M173571
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
M173014-M173571
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Международен бизнес
доц. д-р Драгомир Илиев
доц. д-р Здравко Любенов

04.02.2018
/Неделя/
M173014-M173571
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
M173014-M173571
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
Корпоративна социална отговорност в търговския бизнес
проф. д.ик.н. Таня Горчева
доц. д-р Здравко Любенов

04.02.2018
/Неделя/
M173014-M173571
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
04.02.2018
/Неделя/
M173014-M173571
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73