График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Международен туризъм
Дисциплина Дата Час / зала
Управление на международни туристически дестинации
проф. д.ик.н. Таня Горчева
гл. ас. д-р Йордан Нейков

04.02.2018
/Неделя/
M173234-M173462
10:45-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173234-M173462
16:00-17:30 ч.

Кабинет на титуляра
Магистърски семинар по Международен туризъм
проф. д.ик.н. Таня Горчева
доц. д-р Здравко Любенов

04.02.2018
/Неделя/
M173234-M173462
12:30-14:00 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173234-M173462
17:45-19:15 ч.

Кабинет на титуляра
Управление на човешките ресурси в туристическата индустрия
доц. д-р Галина Захариева
доц. д-р Здравко Любенов

04.02.2018
/Неделя/
M173234-M173462
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173234-M173462
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
Проектни екипи
доц. д-р Галина Захариева
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Ивайло Петров

04.02.2018
/Неделя/
M173234-M173462
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173234-M173462
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра