График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Международни проекти
Дисциплина Дата Час / зала
Одит на проекти
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Силвия Костова

04.02.2018
/Неделя/
M173088-M173375
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
04.02.2018
/Неделя/
M173088-M173375
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Магистърски семинар по Международни проекти
доц. д-р Драгомир Илиев
доц. д-р Карина Саркисян-Дикова

04.02.2018
/Неделя/
M173088-M173375
12:30-14:00 ч.

Катедра
04.02.2018
/Неделя/
M173088-M173375
17:45-19:15 ч.

Катедра
Международни стандарти за управление на проекти
доц. д-р Драгомир Илиев
ас. д-р Иван Ангелов

04.02.2018
/Неделя/
M173088-M173375
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173088-M173375
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
Софтуерни системи за управление на проекти
доц. д-р Драгомир Илиев
ас. д-р Иван Ангелов

04.02.2018
/Неделя/
M173088-M173375
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173088-M173375
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра