График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Фирмена интернационализация
доц. д-р Драгомир Илиев
ас. д-р Иван Ангелов

04.02.2018
/Неделя/
M174049-M174067
10:45-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M174049-M174067
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Международен туристически бизнес
проф. д.ик.н. Таня Горчева
гл. ас. д-р Йордан Нейков

04.02.2018
/Неделя/
M174049-M174067
12:30-14:00 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M174049-M174067
16:00-17:30 ч.

Кабинет на титуляра
Външнотърговски операции
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Йордан Нейков

Международна инвестиционна политика
доц. д-р Здравко Любенов
гл. ас. д-р Симеон Момчев

Международен маркетингов мениджмънт
доц. д-р Драгомир Илиев
ас. д-р Иван Ангелов