График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Експортен маркетингов мениджмънт
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Галин Стефанов

04.02.2018
/Неделя/
M173008-M173589
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
04.02.2018
/Неделя/
M173008-M173589
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
Магистърски семинар по Международен бизнес и мениджмънт
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Галин Стефанов

04.02.2018
/Неделя/
M173008-M173589
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
04.02.2018
/Неделя/
M173008-M173589
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
Международна реклама
доц. д-р Карина Саркисян-Дикова
гл. ас. д-р Николай Андреев

04.02.2018
/Неделя/
M173008-M173589
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
04.02.2018
/Неделя/
M173008-M173589
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
Отговорен и устойчив бизнес в глобалната среда
проф. д.ик.н. Таня Горчева
доц. д-р Здравко Любенов

04.02.2018
/Неделя/
M173008-M173589
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
04.02.2018
/Неделя/
M173008-M173589
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73