График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Маркетинг
Дисциплина Дата Час / зала
Маркетингов тренинг
доц. д-р Тодор Кръстевич
ас. Атанаска Решеткова

04.02.2018
/Неделя/
M173042-M173648
10:45-12:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
04.02.2018
/Неделя/
M173042-M173648
16:00-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Магистърски семинар по Маркетинг
доц. д-р Иван Марчевски
гл. ас. д-р Радослав Йорданов

04.02.2018
/Неделя/
M173042-M173648
12:30-14:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
04.02.2018
/Неделя/
M173042-M173648
17:45-19:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Управление на продажбите
доц. д-р Пенка Горанова
гл. ас. д-р Ваня Григорова

04.02.2018
/Неделя/
M173042-M173648
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
04.02.2018
/Неделя/
M173055-M173465
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
Управление на взаимоотношенията с клиенти
доц. д-р Пенка Горанова
ас. Юрий Кузнецов

04.02.2018
/Неделя/
M173042-M173648
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
04.02.2018
/Неделя/
M173055-M173465
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102