График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Индустриален риск мениджмънт
доц. д-р Сергей Найденов
гл. ас. д-р Зоя Иванова

04.02.2018
/Неделя/
M174013-M174076
10:45-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M174013-M174076
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
Управление на човешките ресурси
доц. д-р Искра Пантелеева
гл. ас. д-р Емил Николов

04.02.2018
/Неделя/
M174013-M174076
12:30-14:00 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M174013-M174076
16:00-17:30 ч.

Кабинет на титуляра
Мениджмънт на малкото предприятие
проф. д-р Любчо Варамезов
гл. ас. д-р Емил Николов

Управление на разходите
доц. д-р Сергей Найденов
гл. ас. д-р Емил Николов

Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
проф. д-р Анета Денева
гл. ас. д-р Зоя Иванова