График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Иновационен мениджмънт
проф. д-р Любчо Варамезов
доц. д-р Искра Пантелеева

04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
10:45-12:15 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
16:00-17:30 ч.
Аудитория 64
Магистърски семинар по Корпоративен мениджмънт
проф. д-р Анета Денева
гл. ас. д-р Зоя Иванова

04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
12:30-14:00 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
17:45-19:15 ч.
Аудитория 64
Управление на екипи и комуникации
доц. д-р Искра Пантелеева
гл. ас. д-р Зоя Иванова

04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
14:15-15:45 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
19:30-21:00 ч.
Аудитория 64
Индустриална политика
проф. д-р Анета Денева
доц. д-р Искра Пантелеева

04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
14:15-15:45 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
19:30-21:00 ч.
Аудитория 64
Управление на аутсорсинг проекти
проф. д-р Любчо Варамезов
гл. ас. д-р Емил Николов

04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
14:15-15:45 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M173068-M173674
19:30-21:00 ч.
Аудитория 64