График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Информационни системи и технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
Основи на електронния бизнес
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

04.02.2018
/Неделя/
M173023-M173631
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
04.02.2018
/Неделя/
M173023-M173631
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Магистърски семинар по Информационни системи и технологии в бизнеса
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Наталия Маринова
доц. д-р Петя Емилова

04.02.2018
/Неделя/
M173023-M173631
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
04.02.2018
/Неделя/
M173023-M173631
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Интеграция на системи и приложения
доц. д-р Веселин Попов
доц. д-р Наталия Маринова

04.02.2018
/Неделя/
M173023-M173631
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
04.02.2018
/Неделя/
M173023-M173631
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
Защита на дигиталните транзакции
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
ас. д-р Искрен Таиров

04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202