График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
Устойчиво развитие на туризма
доц. д-р Петя Иванова
ас. д-р Павлин Павлов

04.02.2018
/Неделя/
M173054-M173661
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 4
04.02.2018
/Неделя/
M173054-M173661
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Магистърски семинар по Икономика и мениджмънт на туризма
проф. д-р Марияна Божинова
доц. д-р Петя Иванова

04.02.2018
/Неделя/
M173054-M173661
12:30-14:00 ч.
Ректорат
Аудитория 4
04.02.2018
/Неделя/
M173054-M173661
17:45-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Конкурентоспособност на туристическия бизнес
проф. д-р Марияна Божинова
ас. д-р Любомира Тодорова

04.02.2018
/Неделя/
M173054-M173661
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 4
04.02.2018
/Неделя/
M173054-M173661
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Валутен и митнически контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

04.02.2018
/Неделя/
M173054-M173661
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
04.02.2018
/Неделя/
M173054-M173661
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46