График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Инвестиционен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Финансови деривати
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

04.02.2018
/Неделя/
M173216-M173541
10:45-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173216-M173541
16:00-17:30 ч.

Кабинет на титуляра
Магистърски семинар по Инвестиционнен мениджмънт
доц. д-р Валентин Милинов
доц. д-р Стефан Симеонов

04.02.2018
/Неделя/
M173216-M173541
12:30-14:00 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173216-M173541
17:45-19:15 ч.

Кабинет на титуляра
Клиринг и сетълмент на ценни книжа
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Петя Василева

04.02.2018
/Неделя/
M173216-M173541
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173216-M173541
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
Алтернативни инвестиции
доц. д-р Александър Ганчев
ас. д-р Живко Тодоров

04.02.2018
/Неделя/
M173216-M173541
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M173216-M173541
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра