График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Технологии на здравното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

04.02.2018
/Неделя/
M173078-M173672
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
04.02.2018
/Неделя/
M173078-M173672
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
Магистърски семинар по Здравен мениджмънт
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов
гл. ас. д-р Маргарита Николова
гл. ас. д-р Таня Илиева

04.02.2018
/Неделя/
M173078-M173672
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
04.02.2018
/Неделя/
M173078-M173672
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
Маркетинг в здравеопазването
доц. д-р Иван Марчевски
гл. ас. д-р Радослав Йорданов

04.02.2018
/Неделя/
M173078-M173672
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
04.02.2018
/Неделя/
M173078-M173672
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Информационни системи и технологии в здравеопазването
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

04.02.2018
/Неделя/
M173078-M173672
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
04.02.2018
/Неделя/
M173078-M173672
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25