График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
Платежоспособност на застрахователните дружества
доц. д-р Венцислав Василев
ас. д-р Валентина Нинова

04.02.2018
/Неделя/
M173004-M173677
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
04.02.2018
/Неделя/
M173004-M173677
16:00-17:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Магистърски семинар по Застраховане
доц. д-р Венцислав Василев
доц. д-р Румен Ерусалимов

04.02.2018
/Неделя/
M173004-M173677
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
04.02.2018
/Неделя/
M173004-M173677
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Инвестиции на застрахователното дружество
доц. д-р Румен Ерусалимов
ас. д-р Валентина Нинова

04.02.2018
/Неделя/
M173004-M173677
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
04.02.2018
/Неделя/
M173004-M173677
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
Актюерски изчисления в застраховането
доц. д-р Румен Ерусалимов
ас. д-р Валентина Нинова

04.02.2018
/Неделя/
M173004-M173677
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
04.02.2018
/Неделя/
M173004-M173677
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20