График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 2)
Електронен бизнес и дигитални пазари
Дисциплина Дата Час / зала
Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и социални мрежи
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
10:45-12:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
16:00-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
Магистърски семинар по Електронен бизнес и дигитални пазари
проф. д-р Красимир Шишманов
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
12:30-14:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
17:45-19:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
Защита на дигиталните транзакции
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
ас. д-р Искрен Таиров

04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
Информационни системи в бизнес организацията
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202